۱۹ اسفند ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز ۱۳۹۳/۹/۲۱ نیروهای یگان محیط زیست شهرستان فیروزکوه مستقر در سرمحیط بانی انزها حین گشت و کنترل شبانه در مناطق آزاد و در ساعات اولیه شب به یک خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده آنرا متوقف نمودند.
در جریان بازرسی از درون خودروی مذکور لاشه یک قوچ وحشی جوان (حدودا دو ساله)، یک قبضه اسلحه کمرشکن تک لول، به همراه ۴ عدد فشنگ چهارپاره و ۵ عدد فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط گردید.…………
تصویر: لاشه قوچ وحشی جوان به همراه اسلحه و مهمات کشف شده در شهرستان فیروزکوه

در جریان بازرسی از درون خودروی مذکور لاشه یک قوچ وحشی جوان (حدودا دو ساله)، یک قبضه اسلحه کمرشکن تک لول، به همراه ۴ عدد فشنگ چهارپاره و ۵ عدد فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط گردید.
در این رابطه یک نفر بازداشت و پس از واریز مبلغ ۱۸ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جهت رسیدگی به جرم شکار غیرمجاز گونه جانوری حمایت شده به مراجع قضایی معرفی گردید.
در جریان رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگستری شهرستان فیروزکوه، دادگاه بر اساس محتویات پرونده ازجمله اقرار صریح و کشف لاشه شکار بزهکاری متهم را محرز دانسته و وی را به جرم شکار غیرمجاز گونه جانوری حمایت شده به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم نمود.اما با توجه به عدم وجود سابقه کیفری در سوابق متهم، قاضی پرونده اجرای حکم در نظر گرفته شده (پنج ماه حبس) را به مدت پنج سال معلق نمود تا درصورت عدم تکرار جرم عمدی در این مدت از سوابق متهم حذف و بلااثر گردد و در صورت ارتکاب مجدد به جرم، پنج ماه حبس فعلی به مجازات جرم صورت گرفته اضافه شده و بصورت همزمان اجرا گردد.پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران