سلام
به دلیل رفتن به مسافرت به یک غذا ریز تایمر دار نیازمندم
اگه کسی از دوستان داره لطفا خبر بده ممنون