دیده بان حقوق حیوانات: در رخدادی نادر یک گربه ماهی پس از بلعیدن یک قرقره نخ دندان، به دست توانمند جراح دامپزشک نجات یافت.


به گزارش دیده بان حقوق حیوانات دکتر امید مرادی متخصص جراحی در این زمینه گفت این جراحی نادر بر روی یک گربه ماهی (رد تیل) انجام شد.به گفته مرادی، صاحب این گربه ماهی (از نوع ردتیل) پس از افتادن یک نخ دندان به داخل آکواریوم و بلعیده شدن آن توسط ماهی آنرا سریعا به بیمارستان تخصصی مرکزی کرج می رساند.


متعاقب این رخداد عجیب، با معاینات به عمل آمده و انجام رادیوگرافی، وجود جسم خارجی در معده این ماهی تایید می شود و به تشخیص تیم دامپزشکی جسم خارجی مذکور با عمل جراحی باز از معده این حیوان خارج می گردد.
رئیس بیمارستان تخصصی مرکزی کرج اهمیت این جراحی را در نوع بیهوشی، نادر بودن عارضه و نوع جسم بلعیده شده عنوان کرد و حال عمومی حیوان را پس از گذشت ۵ روز از جراحی رضایت بخش اعلام نمودند.


دکتر مرادی پیش تر به پاس تلاش های بی وقفه در نجات گونه های جانوری نشان خرس قهوه ای را دریافت کرده بود.


ماهی رد تیل مذکور در زمان ارجاع به مرکز درمانی


انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده


انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده


انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معدهانجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده

القای بیهوشی


آماده سازی جراحی و وجود برجستگی ناشی از وجود جسم خارجی در معده


خارج کردن معده حاوی جسم خارجی از شکاف جراحی

خارج نمودن نخ دندان و انجام بخیه معده


بخیه پوست
منبع:
دیده بان حقوق حیوانات