مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه دریچه های سد زاینده رود امروز باز شد گفت: این بازگشایی بر اساس تصمیم دیشب کمیته پنج نفره صورت گرفته و آب این رودخانه تا ۲۰ اسفند امسال جاری می باشد.به گزارش زیست آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر:


مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه دریچه های سد زاینده رود امروز باز شد گفت: این بازگشایی بر اساس تصمیم دیشب کمیته پنج نفره صورت گرفته و آب این رودخانه تا ۲۰ اسفند امسال جاری می باشد.


دریچه های سد زاینده رود برای رهاسازی 65 متر مکعب در ثانیه آب در رودخانه زاینده رود برای مصارف کشاورزی در استان اصفهان باز شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه دریچه های سد زاینده رود امروز باز شد گفت: این بازگشایی بر اساس تصمیم دیشب کمیته پنج نفره صورت گرفته و آب این رودخانه تا 20 اسفند امسال جاری است.

مسعود میر محمد صادقی با اشاره به اینکه دبی خروجی آب از سد زاینده رود در روزهای آینده متفاوت می شود افزود : امسال همچنین آب در رودخانه زاینده رود در 15 آبان تا نیمه آذر امسال برای آغاز کشت پائیزه جریان پیدا کرد.

وی گفت : مرحله بعدی بازگشایی هم وابسته به میزان بارش و تصمیم کمیته پنج نفره متشکل از مدیر عامل آب منطقه ای ، فرماندار اصفهان ، نماینده کشاورزان ، نماینده جهاد کشاورزی و مسئولان استانداری اصفهان است.

سد زاینده رود که دارای گنجایشی افزون بر یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آب است در این سالها حداکثر ذخیره کمتر از 900 میلیون متر مکعب بوده و میزان ذخیره آب در این سد حتی تا 120 میلیون متر مکعب نیز کاهش یافته است.

کاهش بارش ها در سال های گذشته سبب شده است که زاینده رود از یک جریان آبی دائمی به یک رودخانه فصلی بدل و تالاب گاوخونی نیز خشک شود.