طبیعت زمستانی کلیبر - آذربایجان شرقی
تسنیم:منبع : برترینها