تاپ ناپ: این سگ به این دلیل که دارای مشکل پوستی بود به مدت 15 ماه در اسارت بسر برده است صاحبش به جای اینکه او را برای مداوا به دامپزشک ببرد در یکی از کوچه های شهر او را بسته و خودش نیز رفته است. این سگ توانسته در این مدت برای زندگی خود بجنگد و زنده بماند تا اینکه یک صاحب دلسوز پیداکند.

منبع : برترینها