خبرگزاری مهر: این تصاویر زیبا از وقوع طوفان های سهمگین در نقاط مختلف آمریکا گرفته شده اند. طوفان هایی که گاه خساراتی عظیم به بار می آورند.منبع : برترینها