ایسنا: «الکس کرنل» عکاس مجله نشنال جئوگرافیک در سفر به قطب جنوب، تصاویر دیدنی از کوه‌های یخ این منطقه تهیه کرده است.

در این تصاویر که دسامبر 2014 تهیه شده‌اند، کوه‌های یخ شناور در میان‌ آب‌ها به تصویر کشیده شده‌اند.

در چند تصویر، انعکاس آبی درخشان آب‌ها بر روی یک کوه یخی، تصویر بلور مانند زیبایی ایجاد کرده است.

یخچال‌ عظیم شناور در میان آب
یخچال‌ عظیم شناور در میان آب
یخچال‌ عظیم شناور در میان آب
یخچال‌ عظیم شناور در میان آب
انعکاس آبی درخشان آب‌ها بر روی کوه یخی
انعکاس آبی درخشان آب‌ها بر روی کوه یخی
انعکاس آبی درخشان آب‌ها بر روی کوه یخی
کوه‌های یخی قطب جنوب
کوه‌های یخی قطب جنوب
منبع : برترینها