حامد مشیری کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: در سال‌های اخیر به دلیل رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش نیازهای بشری برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی روند مضاعفی یافت، البته شاید این رفتار ناخردمندانه با طبیعت به دلیل منافع آنها بوده باشد.

وی افزود: برداشت پایدار از طبیعت و حیات وحش به اندازه مصرف جوامع محلی مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی وقتی به ئنبال سود و منفعت برداشت کننده به فروشنده و شکارچی به شکار فروش تبدیل می‌شود، محیط زیست انسانی و طبیعی آسیب می‌بیند.

وی ادامه داد: جوامع محلی به دلیل عدم آگاهی نسبت به محیط زیست اطراف خود بالاخص جوانترها محافظ حیات وحش و طبیعت نیستند در حالیکه درگیری این جوامع به منظور مدیریت مناطق حفاظت شده توسط خود آنها و از طرفی آموزش و افزایش سطح آگاهی آنها می‌تواند آنها را به محافظان پایدار مناطق تبدیل کند.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه گردشگران داخلی آموزش مناسبی برای چگونگی رفتار با جوامع محلی و حفظ محیط زیست این جوامع ندیده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از گردشگرانی که از شهر وارد مناطق روستایی و مناطق بکر طبیعی به نظور تفریح و بازدید از این مناطق می‌شوند به دلیل نبود آموزش و آگاهی نه تنها کمکی به جوامع محلی نمی‌کنند بلکه با ریختن زباله ، آتش‌سوزی قطع درختان و ... در طبیعت باعث آسیب رساندن به این مناطق شده و برای این جوامع ایجاد زحمت می‌کنند.


منبع:باشگاه خبر نگاران