فرارو: ضیافت کروکودیلی که با حمله‌ای برق آسا یک گاومیش را به چنگ آورده بود و سعی می‌کرد او را به داخل رودخانه بکشد با یک میهمان ناخوانده و خطرناک همراه شد.

عکاس آماتور 27 ساله "نیک فلیر" که برای گردش و عکاسی به منطقه حیات وحش "لوندولوزی" در افریقای جنوبی رفته بود با لحظات شگفت انگیز نبرد و کشمکش یک کروکودیل گرسنه و اسب آبی بر سر گاومیش روبرو شد.

به نوشته عکاس وقتی گاومیش برای نوشیدن آب به کنار رودخانه آمد و بی خبر از خطری که در کمینش بود دهانش را به سطح آب نزدیک کرد همه چیز برای ضیافت کروکودیل گرسنه آماده به نظر می رسید. کروکودیل به آرامی و بدون اینکه شکار متوجه حضورش شود خود را به او نزدیک می‌کند و در یک لحظه سرش را از آب برون آورده و گردن گاومیش را می‌گیرد.

گاومیش که غافلگیر شده سعی می‌کند خود را رها کند اما کروکودیل دندانهایش را هر لحظه محکم تر در گردن او فرو می‌کند و سعی می‌کند گاو را به داخل آب بکشد. تقلای گاومیش بی‌فایده به نظر می‌رسد چون کروکودیل موفق می‌شود او را به هرجا که می خواهد بکشد. ولی دست و پا زدن گاومیش چندان هم بی اثر نیست چون توجه اسب آبی که در نزدیکی آنهاست را جلب می‌کند؛ اسب آبی که از خطرناکترین حیوانات افریقایی به شمار می‌رود به شدت در برابر قلمروی خود حساس است و اجازه نمی دهد دیگر حیوانات به راحتی پا به محدوده او بگذارند و شکار کنند. برای همین خود را به صحنه درگیری می رساند و سعی می‌کند گاومیش را از کروکودیل جداکند.

اسب آبی در یک لحظه پوزه قدرتمند و بزرگش را میان کروکودیل و گاومیش قرار می‌دهد اما کروکودیل که دندان‌هایش را در بدن گاومیش فروبرده دست از شکار نمی‌کشد. این درگیری دقایقی طول می‌کشد تا اینکه گاومیش ناامید شده و تسلیم می‌شود و دیگر از اسب آبی هم کاری بر نمی‌آید. در این میان حضور کفتارها در نزدیکی رودخانه که با دقت صحنه را دنبال می‌کنند نیز جالب توجه است.
منبع : برترینها