خبرگزاری مهر: هزاران بچه لاک پشت تازه متولد شده، در قالب یک پروژه حمایت از حیات وحش دانشگاه فدرال آمازوناس برزیل، در دریاچه ایگاپو آکوی این کشور رها شدند.منبع : برترینها