با سلام.
دو هفته پیش سفری به شمال کشور داشتم و با توجه به اینکه قو های مهاجر هم به اونجا مهاجرت کرده بودن و فرصت مناسبی بود برای دیدنشون ، سمت سرخرود رفتم برای دیدنشون. انتظار داشتم بیشتر باشن ولی به نظر تعدادشون خیلی زیاد نبود. غیر از قو ها غاز هایی هم بودن که میگفتن اونا هم مهاجر هستن. خیلی زیبا بودن همشون. جای دوستان خالی بود.
این هم چند تا عکس. البته بابت کیفیت پایین برخی عکس ها عذر میخوام. حقیقت قو ها خیلی دور بودن و مجبور به زوم کردن بودم برای همین کیفیت اومد پایین.
اینم یه عکس از منظره غروب آفتاب اونجا.
ممنون که وقت گذاشتید. امیدوارم لذت برده باشید. بازم از بد شدن عکس ها عذر میخوام.
یا علی...