خبرگزاری مهر: این تصاویر که درپارک ملی بانف درآلبرتای کاناداگرفته شده،حباب های یخی زیبای حاوی گاز قابل اشتعال متان رادرمیان یک دریاچه یخ زده به تصویر کشیده است.این گازتوسط باکتری های موجوددراین دریاچه تولید می شود.
منبع : برترینها