تاپ ناپ: در 28 ژانویه یک ماهیگیر شکاری کرد که همه دانشمندان را متعجب نمود. او یک کوسه دهان گشاد را شکار کرده بود. آخرین باری که چنین ماهی دیده شده بود 40 سال قبل بوده و از آن پس این نژاد عجیب از کوسه ها دیده نشده بود. این کوسه ها که در اعماق دریا زندگی میکنند کمتر به روی آب میآیند و تا بحال تنها 60 بار دیده شدن آنها گزارش شده است.
منبع : برترینها