معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست، از اختصاص اعتبار
۲۰ میلیارد تومانی به سازمان محیط زیست برای احیای دریاچه ارومیه ظرف این هفته خبر داد.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از مهر دکتر مسعود باقر زاده کریمی افزود: برنامه های ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه درحال انجام است و بخش های عمده ای از اقداماتی که به عهده سازمان محیط زیست بود نیز اجرا شده است.

به گفته وی، البته ۴۴ میلیارد تومان اعتباری که قرار بود برای احیای دریاچه ارومیه در سال ۹۳ به سازمان محیط زیست اختصاص یابد هنوز اختصاص نیافته است بنابراین بخشی از اقدامات این سازمان هنوز اجرا نشده است.

معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست اظهار داشت: ظرف یکی دو روز آینده مقرر شده که حدود ۲۰ میلیارد تومان از این اعتبار ابلاغ شود که به محض ابلاغ اجرای برنامه های احیایی سازمان محیط زیست در دریاچه ارومیه ادامه می یابد.

کریمی تصریح کرد: امسال وضعیت بارش های فصلی در دریاچه ارومیه مناسب بوده که به دلیل کاهش عمق دریاچه سطح زیادی از آن مرطوب شده است.

وی افزود: این موضوع از نظر جلوگیری از انتشار ریزگردهای نمکی مناسب است اما به دلیل عمق کم و گستردگی زیاد موجب تبخیر شدن سریع آب دریاچه می شود.

معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست تأکید کرد: در حال حاضر ۱۸۰ هزار هکتار از سطح دریاچه پوشش مرطوب با عمق کم دار که این میزان معادل ۳۰ درصد مساحت نرمال دریاچه است.

کریمی یادآور شد: همچنین حجم مخزن دریاچه در حال حاضر ۲ میلیارد متر مکعب است که این میزان معادل یک دهم حجم نرمال است .

به گفته وی، به دلیل بارش های فصلی مناسب سال جاری وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته اندکی بهتر است.


منبع:مهر