۶ بهمن ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز گذشته یک دسته درنای خاکستری در منطقه حفاظت شده کویر در استان تهران فرود آمدند.
مسئول منطقه حفاظت شده کویر در این باره گفت: این درناها که یک دسته شانزده عددی بودند روز گذشته در محل تالاب بندعلی خان فرود آمدند.
محمود رضا خسروی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی ها در حال حاضر تالاب بندعلی خان کاملا خشک است. درناها نیز طبق عادت سال های گذشته در محل تالاب فرود آمده اند و قطعا با مشاهده تالاب خشکیده طی روزهای آینده منطقه را ترک خواهند کرد.


درناهای خاکستری فرود آمده در تالاب خشکیده بندعلی خان / تصویر مربوط به ۹۳/۱۱/۵ از محمود رضا خسروی

وی گفت: دو سال قبل که بارندگی در منطقه مناسب و تالاب پر آب بود هزاران پرنده مهاجر از انواع مرغابی، غاز و حتی قو برای زمستانگذرانی به این منطقه مهاجرت می کردند.

منبع: دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران