سلام
دیسکس های زیبایی دارید
خوش بحالت آکواریوم با این بزرگی داری