ابتکار:

رویکرد دولت تدبیر و امید در اقتصاد مبتنی بر حمایت و حفاظت از محیط زیست است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبیعت ایران به سرعت رو به زوال و این در حالی است که زندگی ما به این چرخه وابسته است لذا تمام شاخص ها حاکی از آن است که در بهره وری منابع باید به سمت بهره وری سبز حرکت کنیم.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایرنا، معصومه ابتکار روز شنبه در همایش ملی بهره وری که در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، تاکید کرد: رویکرد دولت تدبیر و امید در اقتصاد مبتنی بر حمایت و حفاظت از محیط زیست است و هم اکنون 35 میلیون نفر در مناطق شهری کشور از هوای پاک برخوردار شده اند.

وی با اشاره به اینکه منابع مالی نمی توانند به تنهایی توسعه را پیش ببرند، گفت: منابع به تنهایی کافی نیست گاهی با برنامه ریزی درست می توان دشواری ها را از پیش پای برداشت.

وی تاکید کرد: پایداری توسعه موضوع مهمی بعد از صلح و امنیت است و نگرش کلان جهان حفظ محیط زیست می باشد.

وی با اشاره به سخنرانی اخیر رییس جمهور آمریکا مبنی بر آنکه بزرگترین تهدید را برای آمریکا تغییر اقلیم دانستند، افزود: متاسفانه ایران در مقایسه با دیگر کشورها بیشتر در معرض این آسیب قرار دارد به طوری که و نشانه های این موضوع را پشت سر گذراشته ایم.

وی با اشاره به بحران محیط زیست در ایران گفت: دریاچه ارومیه بیدار باشی بود که همه را به این واقعیت تلخ هشدار داد.

معاون رییس جمهور در خصوص وضعیت سفره های آب زیرزمینی نیز گفت: سفره های آب زیرزمینی ذخایر استراتژیک هستند که تا 20 درصد می شود از آنها برداشت کرد و در شرایط محدود نیز برداشت از آن تا 40 درصد هم امکانپذیر است اما متاسفانه در سال های اخیر 85 درصد از منابع آب های زیرزمینی را برداشت کرده ایم.

وی ادامه داد: برخی تصورهای نادرست موجب شد که می توانیم از منابع برداشت بی رویه کنیم در صورتی که ظرفیت زیستی محدود است.

وی گفت: دنیا برای آنکه ذخایر طبیعی خود را بازسازی کند (مرتع، آب شیرین، جنگل) باید به ازای هرچه برداشت می کنیم قدرت خودپالایی داشته باشد و قدرت خودپالایی نیز محدود است.

وی یادآور شد: ردپای اکولوژیکی روی طبیعت ایران 3.5 برابر و این به این معناست که هم اکنون از ایران 3.5 برابر منابع دارد استفاده می شود.

ابتکار گفت: فشار روی خاک، مرتع و برداشت بی رویه از منابع آب و همچنین آلودگی بی رویه آب های زیرزمینی و هوای شهرها بسیار زیاد است و نمی توانیم با این روند ادامه بدهیم.

به گفته وی، همان میزانی که برای رشد اقتصادی تلاش می کنیم باید برای بازسازی منابع طبیعی نیز تلاش نماییم.

وی اظهار داشت: در صورتی که محیط زیست را حفظ نکنیم رشد کشاورزی، صنعت قابل تحقق نیست و توسعه معنایی ندارد.

به گفته ابتکار در صورتی که بخواهیم سودآوری را حفظ کنیم باید نگاه ما سبز باشد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: در تعریف حکمروایی فقط در ساختارهای رسمی اشاره نمی شود بلکه نقش مردم، بخش خصوصی و جنبش های اجتماعی غیرقابل انکار است. توسعه باید به گونه ای باشد که توسعه سبز را مردم پیش ببرند.

وی با اشاره به مصرف انرژی در ایران، گفت: میزان مصرف انرژی در ایران پنج برابر دیگر کشورها است، کشورهایی که رشد اقتصادی یک تا دو درصدی دارند و به لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه های نخست قرار دارند از نظر حفظ محیط زیست هم در مقام نخست می باشند.

وی تاکید کرد: وقتی صحبت از برنامه ریزی می کنیم نمی توانیم نسل های آتی را فراموش کنیم. تامین حقوق نسل های آینده در برنامه ریزی ها باید در نظر گرفته شود که این مهم فقط با بهره وری سبز قابل وصول است.
منبع:ایرنا