پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: اوائل هفته گذشته محیط بانان منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان در رخدادی کم نظیر چهار یوزپلنگ آسیایی را بطور همزمان مشاهده نمودند.

مسئول ذخیره گاه زیستکره توران در این باره گفت: خوشبختانه یوزپلنگ ها پیش از فرار مستقیما به دوربین محیط بانان خیره شده و همکاران موفق شدند از این چهار یوزپلنگ تصویربرداری کنند.
علی اکبر قربانلو اظهار داشت: یوزپلنگ های مشاهده شده یک خانواده چهارنفری شامل یوز مادر و سه توله اش بوده اند.

منبع خبر : پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران