سلام من یک جفت و یا بیشتر مرغ عشق مولد خوش رنگ می خوام ترجیها تو ایلام یا شهرهای اطراف وتهران ویا شهرهای که امکان ارسال وجود داشته باشه با قفس یا بی قفس چون دیگه به مغازه دارها اعتماد ندارم اینجا مطرح می کنم لطفا در صورت فراهم بودن شرایط پیام خصوصی بدید و قیمت و شهر و هزینه ارسال روبفرمایید
هر چه از دوست رسد نیکوست