با سلام.دنبال یه کاسکو ماده به شرط هستم.دوستان اگر کسی داشت می خرم