محیط بانان فیروزکوه با توزیع صدها کیلو علوفه به یاری حیات وحش گرسنه شتافتند

۲۵ دی ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: خشکسالی های اخیر و فقیر شدن پوشش گیاهی از یک سو و بارش برف در برخی از مناطق مناطق شهرستان فیروزکوه حیات وحش این شهرستان را با گرسنگی مواجه نموده است.
همین امر موجب شده حیالت وحش برای دستیابی به منابع غذایی به پایین دست ارتفاعات و حاشیه روستاها کشیده شده اند که علاوه بر افزایش احتمال رخورد با خوردو در جاده ها در معرض خطر شکار غیرمجاز نیز قرار گرفته اند.
از این رو محیط بانان شهرستان فیروزکوه با تهیه و توزیع صدها کیلوگرم علوفه در زیستگاه های متخلف به یاری حیات وحش گرسنه و در محاصره برف و سرما شتافتند.


تصاویر اول و دوم حیات وحش گرسنه فیروزکوه در محاصره برف و خشکسالی، تصاویر سوم تا پنجم توزیع علوفه توسط محیط بانان و تصاویر هفتم و هشتم حضور حیات وحش بر سر علوفه ها و تغذیه از علوفه های توزیع شده.


منبع:دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران