پنجمین نمایشگاه بین المللی محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته روز چهارشنبه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح شد.منبع:ایرنا