پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: رئیس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس٬ با تاکید بر اینکه طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌‌ها هیچ پشتوانه علمی و کارشناسی ندارد٬ گفت: وضعیت زیست محیطی کنونی کشور ایجاب می‌کند که بیش از پیش در جهت تقویت سازمان‌هایی چون حفاظت محیط زیست اقدام شود.

عباس رجائی در گفت وگو با خانه ملت٬ پیرامون مطرح شدن طرحی در خصوص ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها٬ گفت: این طرح کارشناسی نبوده و امکان اجرا ندارد.
نماینده مردم اراک٬ کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه طرح مذکور جهت بررسی از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و کشاورزی مجلس ارجاع شده بود٬ افزود: این کمیسیون مشترک قرار بود با حضور ۱۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی و همچنین ۱۱ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی تشکیل شود اما هنوز شکل نگرفته است.

ادغام دو سازمان محیط زیست و جنگل ها غیر کارشناسی است

وی با تاکید بر اینکه با توجه به غیرکارشناسی بودن طرح مذکور تشکیل کمیسیون مشترک بعید به نظر می‌رسد٬ تصریح کرد: ادغام دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها یکی به عنوان معاونت ریاست جمهوری و دیگری معاونت یک وزارت‌خانه کارشناسی نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دلایل زیادی برای غیرقابل قبول بودن ادغام مذکور وجود دارد افزود: اینکه سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه فرابخشی٬ نظارتی و مرتبط با استانداردسازی حوزه زیست‌محیطی است اما سازمان جنگل‌ها یک سازمان نظارتی و اجرایی است و همخوانی در وظایف ندارند از دلایل مهم این اقدام غیرکارشناسانه است.


سازمان حفاظت محیط زیست باید بیش از پیش تقویت شود


رجائی با بیان اینکه هر چه سطح سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه بین المللی بالاتر باشد حوزه اثر بخشی آن نیز افزایش خواهد داشت٬ گفت: نباید با ادغام دو سازمان مذکور باعث ضعف عملکردی آن‌ها شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: وضعیت و شرایط کنونی زیست محیطی کشور ایجاب می‌کند که بیش از پیش در جهت تقویت سازمان‌هایی چون حفاظت محیط زیست اقدام کنیم.


به گزارش دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در سازمان جنگل‌ها و مراتع در روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و جهت بررسی های کارشناسی به کمیسیون های مربوطه (کشاورزی و اجتماعی) ارجاع شده است.


طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در سازمان جنگل‌ها به عنوان یکی از معاونت های وزارت جهاد کشاورزی طرحی است که در صورت تصویب، با تنزل جایگاه حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست از معاونت رئیس جمهور به معاون وزیر، محیط زیست کشور را به نابودی کامل خواهد کشاند.دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران