تصاویر زیر مربوط به بزرگترین اکوبیوفیلتر جهان و مرکز کشت آکواپونیک به مساحت 4 هکتار(40000m2) برروی دریاچه بسیار زیبا در چین است.
در این دریاچه برای جلوگیری از رشد یک نوع جلبک خطرناک که باعث به خطرانداختن اکوسیستم جانوری و آبی دریاچه میشد،برروی سطح آب دریاچه صفحاتی از پلی استایرن قرار دادند و برروی آنها گلدان های کشت کار گذاشتند.
دراین گلدانها گندم،برنج،گل اختر و چندین نوع گیاه مفید دیگر کاشت میشود.راه اندازی این سیستم باعث کاهش شدید رشد جلبک مضر شد و همینطور باعث رونق اقتصادی منطقه واقع شده.
رشد برنج و دیگر گیاهان در این سیستم بسیار سریعتر از حالت معمول بود و همچنین میزان برداشت بالاتر بود.
همچنین گیاهان کاشته شده، نیترات حاصله از تجزیه آمونیاک ماهی ها را مصرف میکنند و آب را پاک کرده و محصولات صددرصد ارگانیک تولید میشود.