لانه سازی طوطی برزیلی فیشر


طبق مطالعات یک پروفسور پرنده شناس در دانشگاه کرنل گونه های مختلف مرغ عشق یا کوتوله برزیلی ، استراتژی های مختلفی برای حمل مواد لانه سازی و ساخت لانه دارند . طوطی برزیلی فیشر ( غالبا طوطی ماده ) بر خلاف برزیلی صورت هلویی ، موادی که برای لانه سازی نیاز دارد را با منقار خود به لانه حمل میکند