این گلدفیش مشکل شنا کردن داره که به احتمال زیاد مشکل از کیسه هواش هست.
اینم روش جالبی هست دیگه