خبرگزاری مهر: صید ماهی تن به صورت سنتی در سواحل جزیره قشم انجام می شود.منبع : برترینها