مشرق: پلیس چین فردی را در جاده های جنگلی جنوب چین دستگیر کرد که قصد داشت تعداد47 قلاده میمون را از جنگل خارج کنند. قاچاقچیان میمون قصد خود را از شکار این حیوان،نیاز قصابی ها برای فروش گوشت میمون اعلام کردند.
منبع : برترینها