تاپ ناپ: در سری عکس های منتشر شده با نام (دنیای آبی ما) نمایی از کوچکی بشر در مقابل عظمت طبیعت به تصویر کشیده شده است. عکاس با سفر به دور جهان و عکاسی از مناظر طبیعی شناخته شده سعی در ایراد این موضوع دارد که انسان چیزی بیش از مخلوق کوچکی در دنیای طبیعت نیست. در ادامه تعدادی از این عکس ها را مشاهده خواهید کرد.منبع : برترینها