پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: محیط بانان منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان، صبح جمعه ۹۳/۱۰/۱۲ حین گشت زنی در ارتفاعات متوجه صدای غرش های پلنگ شدند.

مامورین به دنبال شنیدن صدای پلنگ در نقطه ای نشسته و پس از مدتی دوربین کشی پلنگی را مشاهده می کنند که بر روی زمین خوابیده و مشغول تغذیه از بقایای لاشه یک بز وحشی است.
رئیس اداره محیط زیست مهدیشهر گفت: مامورین پس از مدتی متوجه پلنگ دیگری در همان محل می شوند که به فاصله اندکی در کنار پلنگ اول نشسته بود.
عباس زارع اظهار داشت: خوشبختانه مامورین موفق شدند از هر دو پلنگ تصویربرداری کنند.
زارع گفت: احتمالا این دو پلنگ یک جفت پلنگ نر و ماده هستند که در این زمان از سال برای جفتگیری در کنار هم زندگی می کنند.

تصاویر فوق مربوط به اولین پلنگی می باشد که توسط محیط بانان مشاهده و تصویربرداری گردید که به دلیل جثه بزرگ و تنومند به نظر می رسد یک پلنگ نر بالغ باشد.

پس از آنکه اولین پلنگ از جای خود بلند شده و به پشت تخته سنگی می رود محیط بانان متوجه پلنگ دوم می شوند که در همان نقطه بر روی زمین نشسته است.

تصویر فوق مربوط به دومین پلنگی است که توسط محیط بانان مشاهده و تصویربرداری شده و با توجه به جثه کوچکتر نسبت به پلنگ دیگر، به نظر می رسد جنسیت آن ماده باشد
منبع خبر :پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران