سلام

دوستان من دنبال کوپی های نژاد دار هستم

نه اینکه خیلی زیاد بخوام بخرم ولی احتمالا از هر نژاد 25 تا بخرم چون برای نگهداری شخصی و تست می خوام بخرم بیشتر از این امکان خرید برام نیست

نژاد های که مد نظر دارم

دم سیاه - دم قرمز - دم ابی - دم زرد - پوست ماری - و اگر باز نژاد خاص دیگه بود

اگر از دوستان کسی موردی رو داشت لطفا پیغام بده

باتشکر