جنگ جهانی اول از یک سو عرصه استفاده از تکنولوژی های جدید برای کشتار و غلبه بر جبهه مقابل بود که پس از چند دهه به تکنولوژی های مرگبار جنگ جهانی دوم بدل شد و از سوی دیگر آخرین نبردهایی بود که به طور گسترده از حیوانات به عنوان ابزار جنگی در آن استفاده شد.

به گزارش سرویس عکس و تایخ فرارو، استفاده از حیوانات از زمان آغاز جنگ ها در تاریخ بشری رواج داشته و حتی امروز نیز برخی از ارتش ها از موجودات زنده برای فعالیت های مختلفی از ردیابی بمب ها گرفته تا گشت زنی ساحلی استفاده می کنند اما شاید در هیچ یک از نبردها به گستردگی و تنوع جنگ جهانی اول از حیوانات در جبهه نبرد استفاده نشده است.


استفاده از اسب، قاطر، شتر و فیل برای حمل بار و سرباز و سگ، کرم شب تاب، زنبورهای نیش دار، شیر دریایی، کبوتر نامه بر و بسیاری دیگر از انواع حیوانات برای خبر رسانی، امدادرسانی، جا سو سی، خنثی کردن مین یا ضربه زدن به جبهه مقابل در طول جنگ جهانی اول در تمام جبهه ها رواج داشته است. عکس های زیر در ادامه آلبوم جنگ جهانی اول به استفاده از حیوانات در جنگ جهانی می‌پردازد.

سرباز سواره نظام در حال گشت زنی؛ گرچه استفاده از اسب در آغاز جنگ در بیشتر جبهه ها صورت می گرفت اما با رواج یافتن استفاده از سیم خاردار، مسلسل و بمب هزینه استفاده از اسب در نبرد افزایش یافت.

حمله شیمیایی در جبهه غرب؛ یک سرباز سگی را برای فرستادن خبر حمله شیمیایی به عقب جبهه می‌فرستد. سال 1918

حمل مسلسل


توسط اسب در ارتش آلمان
سرباز آلمانی و سگ حامل تجهیزات امدادرسانی. سال 1915
کبوتر جا سو سی با یک دوربین نیمه اتوماتیک؛ این پرنده توسط
فردی به نام Julius Neubronner در آلمان آموزش دیده و به جبهه نبرد فرستاده شده است.

تخلیه بار قاطر در بندر اسکندریه برای انتقال به جبهه نبرد. سال 1915"سرجنت استوبی" سگ مشهور امریکایی که در طول 18 ماه در جبهه های مختلف نبرد حضور داشت و چندین بار با رساندن خبر حملات شیمیایی جان بسیاری را نجات داد. وی از ارتش این کشور مدال شجاعت دریافت کرد.استراحت دادن قوای سلطنتی اسکاتلند به اسب‌های خود در جبهه فرانسه
حمله به اسب و گاری مخصوص بهداری فنلاندی در جبهه غرب در بلژیک. سال 1918
امدادرسان هلال احمر با شتر در "عوجه الحفیر". سل 1916سرجوخه استرالیایی با کوالایی در آغوش در مقابل یک بیمارستان ارتش این کشور در قاهرهحمله پیاده نظام ترک در جبهه "سالونیکی"
استفاده از سگ پیامرسان برای حمل قرقره کابل و سیم‌های برق و مخابرات در خطوط عملیاتی آلمان هااستفاده از فیل برای جابجایی موانع پیش روی نیروهای آلمانی. سال 1915حمل اسباب و تجهیزات ارتش آلمان به وسیله اسب‌ها

استفاده از کبوتر نامه بر در ارتش فرانسه؛ استفاده از این پرندگان با توجه به توانایی لانه یابی و مسیریابی قوی آنها صورت می گرفت.

در طول جنگ جهانی اول، نیروهای متفقین از بیش از ۲۰۰ هزار کبوتر استفاده کردند.

در این میان یکی از این کبوترها به نام Cher Ami (دوست عزیز) به دلیل حمل ۱۲ پیام به استحکامات وردن در فرانسه مدال افتخار «کروکس دی گوئر» (عبور از جنگ) فرانسه را دریافت کرد. او آخرین پیام خود را با وجود جراحت شدید گلوله به مقصد رساند و عنوان ناجی گردان گمشده هفتاد و هفتمین لشگر پیاده نظام آمریکا که توسط نیروهای آلمان از هم گسیخته شده بود را دریافت کرد.


انتقال کبوترهای نامه‌بر به خط مقدم در بلژیک
انتقال کبوترهای نامه رسان با موتور به نقاط مختلف جبهه نبرد

سربازان بریتانیایی در حال قراردادن یک پیام در کیف بسته شده به یک کبوتر نامه‌بر
آوارگان بلژیکی وسایل خود را باگاری که سگی آن را حمل می کند جابجا می کنند. سال 1914سوارنظام شتر سوار استرالیایی در "بئرشبع"؛ در طول جنگ
از شترها بیش تر در صحراهای آفریقای شمالی و خاورمیانه استفاده می شد.

جسد سرباز آلمانی ‌و چند اسب؛ گفته می‌شود بیش از هشت میلیون اسب در این جنگ ویرانگر کشته شدند.
سرباز و اسبش با ماسک ضد حمله شیمیایی


حمل تجهیزات و ادوات جنگی توسط یک اسب در جبهه غرب

سگ پیام رسان پس از آنکه یک کانال آب را برای رساندن یک پیام شنا کرده بود.
محل مصادره اسب های روستائیان در پاریس برای استفاده در جبهه نبرد


دوسرباز و سگی که برای یافتن افراد مجروح تربیت شده است. سال 1915استفاده از قاطر توسط قوای صرب در جبهه "سالونیکی". سال 1917

یک مرکز مداوای حیوانات مجروح در جبهه فرانسه

سرباز بلژیکی و سگ تربت شده جنگیمنبع:فرارو