تنهاترین کلبه های زمستانی


"زیبایی های زمستان به هر ترتیبی که باشد راه خود را به سمت قلب ما باز می کنند" این جمله ای است که تام فونتون عکاس سوئدی بدان اعتقاد ویژه ای دارد. وی اخیرا اقدام به جمع آوری تصاویری از کلبه های زیبا در فصل زمستان کرده که در نوع خود بسیار قابل توجه هستند.

زمستان همواره پیام آور سرما و زیبایی است. مناظری که در این فصل خاص پیش روی انسان قرار دارد با بهترین خاطرات زندگی او گره خورده و همواره حس خوب یادآوری را با خود همراه دارد.


"زیبایی های زمستان به هر ترتیبی که باشد راه خود را به سمت قلب ما باز می کنند" این جمله ای است که تام فونتون عکاس سوئدی بدان اعتقاد ویژه ای دارد.


وی اخیرا اقدام به جمع آوری تصاویری از کلبه های زیبا در فصل زمستان کرده که در نوع خود بسیار قابل توجه هستند. هر چند در کشور ما زمستان آنچنان نمایشی از خود نداشته اما هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان مناظر زمستانی خودنمایی می کنند. امیدواریم هر چه زودتر شاهد مناظر بی بدیل برفی در ایران نیز باشیم.
منبع:زیست نیوز