چالش جدید نجات دریاچه ارومیه از مرگ
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با تاکید بر افت و خیز ۳.۵ متری سطح آب دریای خزر در ۳۰ سال گذشته گفت: بدون در نظر گرفتن نوسانات آب دریا، انتقال آب به مرکز ایران با مشکل مواجه می شود.
به گزارش زیست آنلاین از مهر: مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با تاکید بر افت و خیز 3.5 متری سطح آب دریای خزر در 30 سال گذشته گفت: بدون در نظر گرفتن نوسانات آب دریا، انتقال آب به مرکز ایران با مشکل مواجه می شود.

جواد ملک در خصوص برنامه ‏‌های انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران گفت: نوسانات این دریا از عوامل بسیار مهم در تصمیم‏‌ سازی‌ ‏های انتقال آب است زیرا در طی 3 دهه گذشته تاکنون دریای خزر ابتدا با افزایش شدید تراز آب به میزان 2.5 متر و پس از آن با کاهش تراز حدود یک متر مواجه بوده است.

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با اشاره به انتقال چالش برانگیز آب دریای خزر بدون در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط اظهارداشت: لذا لازم است سناریوسازی ‏‌های نوسانات دریای خزر در طی عمر مفید پروژه انتقال آب انجام ‏شده و تصمیم ‏گیری‌ ها با ملاحظات "دامنه نوسانی" این دریا اتخاذ شود.

ملک ادامه داد: از سوی دیگر چرخش کلی آب دریای خزر به طور طبیعی از شمال به جنوب است، در نتیجه در سواحل جنوبی این دریا قابلیت انباشتگی آلودگی نسبت به سایر مناطق بیشتر است؛ بنابراین انتقال آب با در نظر گرفتن ملاحظات کیفیت آب و کنترل روند تغییرات آلودگی‌ ها برای بهره ‏برداری مطمئن از آب دریا از اهمیت زیادی برخوردار است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: دریای خزر بین 5 کشور حاشیه آن مشترک بوده و کنترل اقدامات و اتفاقات بر روی این دریا وظیفه همه کشورهای حاشیه آن است و امضاء کنوانسیون محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) توسط کشورهای حاشیه نیز تلاشی برای هماهنگ نمودن فعالیت‌ ها و رعایت مسائل زیست‌ محیطی آن بوده است. در هر حال بدون توجه به مسائل یادشده نمی‌توان از "فرصت" استفاده از منابع آب دریای خزر به نحو شایسته استفاده نمود.

وی افزود: با توجه به تجارب مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر به عنوان مرجع ملی در زمینه مطالعه نوسانات دریای خزر و همچنین سوابق پایش محیطی دریا در این مرکز، آمادگی همکاری و ارائه مشورت‏‌های لازم در موارد یادشده با دستگاه مجری انتقال آب دریای خزر در سطح وزارت نیرو وجود دارد.
منبع:مهر