تاپیر نوعی پستاندار شبیه خوک است و پوزه ای کوتاه دارد.

تاپیرها عمدتاً ساکن جنگل‌های آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی هستند.

چهار گونه از مهم از تاپیرها عبارتند از: تاپیر برزیلی، تاپیر مالایایی، تاپیر بیرد و تاپیر کوهی.

هر چهار گونهٔ تاپیرها در دستهٔ در معرض خطر و آسیب پذیر طبقه بندی می‌شوند.


گونه‌ها

تاپیر بیرد, Tapirus bairdii
تاپیر آمریکای جنوبی, Tapirus terrestris
تاپیر کوچک سیاه, Tapirus kabomani
تاپیر مالایی, Tapirus indicus
تاپیر کوهی, Tapirus pinchaqueتاپیر

تاپیر برزیلی
وضعیت بقا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فردسمان
بالاخانواده: Tapiroidea
تیره: Tapiridae
Gray, 1821
سرده: Tapirus
Brünnich, 1772

تاپیر بیرد (نام علمی: Tapirus bairdii) نام یک گونه از سرده تاپیر است.
تاپیر بیرد
تاپیر بیرد، Tapirus bairdii
وضعیت بقا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: تک‌سم‌سانان
تیره: تاپیر
سرده: تاپیر
گونه: T. bairdii
نام علمی
Tapirus bairdii

تاپیر آمریکای جنوبی (نام علمی: Tapirus terrestris) نام یک گونه از سرده تاپیر است.تاپیر آمریکای جنوبی
تایپر آمریکای جنوبی، Tapirus terrestris
وضعیت بقا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: تک‌سم‌سانان
تیره: تاپیر
سرده: تاپیر
گونه: T. terrestris
نام علمی
Tapirus terrestris

تاپیر مالایی (نام علمی: Tapirus indicus) نام یک گونه از سرده تاپیر است.تاپیر مالایی
تایپر مالایی، Tapirus indicus
وضعیت بقا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: تک‌سم‌سانان
تیره: تاپیر
سرده: تاپیر
گونه: T. indicus
نام علمی
Tapirus indicus


تاپیر کوهی (نام علمی: Tapirus pinchaque) نام یک گونه از سرده تاپیر است.
تاپیر کوهی
تایپر کوهی، Tapirus pinchaque
وضعیت بقا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: تک‌سم‌سانان
تیره: تاپیر
سرده: تاپیر
گونه: T. pinchaque
نام علمی
Tapirus pinchaque
منبع:ویکی پدیا