صراط: دریک کمپین اینترنتی در سایت cashcats.biz، صاحبان برخی گربه‌ها از سراسر جهان تصاویر گربه‌های به اصطلاح ثروتمند خود را بر روی این سایت منتشر کردند. افرادی از مالدیو گرفته تا انگلیس و آمریکا تصاویر خود را بر روی این سایت قرار دادند.
منبع : برترینها