خبرآنلاین: پس از بارندگی و احیای زاینده رود اصفهان، قایق سواری دوباره در آن صورت میگیرد.

منبع : برترینها