مشرق: "برانسفورد" بزرگ‌ترین گاو انگلیس حدود دو تن وزن دارد و به بزرگی یک کرگدن بزرگسال است.
منبع : برترینها