ایرنا: تداوم ریزش باران های موسمی در پنج ایالت کلانتان، پراگ، پرلیس، ترنگانو و پهنگ مالزی سبب بی خانمانی 132 هزار نفر و جان دادن دستکم پنج نفر شد که در تاریخ مالزی سابقه ندارد.

منبع : برترینها