فرارو: راهنمای گردشگری پارک حیات وحش "کروگر" تصاویر نادری از بازی یک بچه آهو با پلنگ را مشاهده و ثبت کرد.

"استیان هووی" راهنمای 31 ساله گروه‌های گردشگری در پارک حیات وحش "کروگر" افریقای جنوبی در حالی که یک گروه از گردشگران بریتانیایی و امریکایی را برای بازدید به منطقه آورده بود با صحنه شگفت انگیزی مواجه شد.

گرچه رفتارهای بازیگوشانه بچه آهوها با شکارچیان خطرناک پیش از این نیز دیده شده است اما آنچه او با آن مواجه شد اصرار بچه آهو به بازی و شوخی با پلنگ بود. او بچه آهوی تنهایی را دید که درست کنار یک پلنگ ایستاده بود و مدام پوزه و بدن خود را به پوزه شکارچی خطرناک نزدیک می کرد. آنطور که تصاویر نشان می دهد پلنگ چندان رغبتی به بازی ندارد و حتی چندین بار رفتارهای تهدیدآمیز هم از خود نشان می‌دهد با این حال هیچ یک از اینها آهوی خردسال را متوجه خطر نمی‌کند. یکی از تصاویر اینطور نشان می دهد که بدن بچه آهو از این بازی خطرناک مجروح نیز شده است. پلنگ و بچه آهو لحظاتی بعد در حال جست و گریز از دید "استیان" خارج می‌شوند و او متوجه نمی‌شود که این بازی خطرناک تا کجا ادامه پیدا کرده است.

منبع: برترینها