خبرگزاری فارس: از میان مرموز‌ترین جزیره‌‌هایی که مکان زندگی مار است، می‌توانید در این خبر با 7 جزیره مرموز آشنا شوید.

تصاویر هفت جزیره‌ای که در اینجا مشاهده می‌کنید از مرموزترین جزیره‌هایی است که در آنها به طور فراوان مار وجود دارد.

در حقیقت مشخص نیست که چرا در این جزایر تا به این حد، مار زندگی می‌کند.

جزیره گراند برزیل
توماس جزیره، بلغارستان


جزیره کالمپونیان دامیت، مالزی


جزیره مار، ‌اوکراین


جزیره شادئو، چین


گولیم گرادیان
جزیره مار، بوستون، ایالات متحده آمریکا
منبع : برترینها