تصاویری بسیار زیبا از غذا دادن انسان ها به طوطی های وحشی استرالیایی .

الهی که خدا قسمت ما هم بکند !لینک آپارات :
غذا دادن به طوطی های وحشی