تاپ ناپ: عکاس Marko Korosec برای عکاسی از یخ های خیره کننده به pummeled سفر کرده است. در pummeled منطقه ای کوهستانی به نام Javornikوجود دارد که به عنوان یک پیست اسکی هم محبوب است. این منطقه دارای باد های تند و انجماد های شدید است و پوششی از سنگ ها و درختان دارد که پس از یخ زدن به مجسمه های یخی غول پیکری تبدیل میشوند. این عکاس که توانسته عکس هایی خیره کننده از این مناظر منجمد شده بگیرد ، می گوید که بعضی از این مجسمه های یخی به راحتی 3 متر طول دارند.منبع : برترینها