۳ دی ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: پس از گذشت سه سال از آخرین تصویربرداری از تعدادی آهو در فیروزکوه، محیط بانان این شهرستان روز گذشته (سه شنبه ۹۳/۱۰/۲) دو آهو را در نزدیکی شهر فیروزکوه و در حاشیه جاده اصلی مشاهده نموده و موفق شدند از آنها تصویربرداری کنند.

همچنین غروب روز یکشنبه ۹۳/۹/۳۰ یکی از محیط بانان فیروزکوه تعداد هفت آهو را در نزدیکی این شهر مشاهده نموده اما موفق به تصویربرداری از آنان نشده است که البته فاصله آنها کمی دورتر از شهر و حاشیه جاده بوده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه گفت: این دو آهو در فاصله بسیار کمی از شهر فیروزکوه و در حاشیه جاده اصلی فیروزکوه به قائمشهر توسط محیط بانان مشاهده شدند و هفت آهوی دیگر نیز در نزدیکی شهر اما با فاصله دورتری نسبت به جاده دیده شده اند.

………….تصویر تهیه شده از دو آهو در نزدیکی شهر فیروزکوه و در حاشیه جاده اصلی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲
رضا کرمی گفت: به نظر می رسد به دلیل بارش برف سنگین طی روزهای اخیر تعدادی آهو به حاشیه شهر پناه آورده اند و این دو آهو نیز یا قصد عبور و رساندن خود به سمت دیگر جاده را دارند و یا برای چرا به چمنزارهای حاشیه شهر روی آورده و قصد عبور از جاده را ندارند.
در حال حاضر بصورت شیفتی دئما یک نیرو در محدوده مشاهده آهوها مستقر شده است تا ضمن ایجاد امنیت، رفتار آنها را زیر نظر داشته باشد.
درصورتیکه احساس کنیم این دو آهو قصد عبور از جاده را دارند طی هماهنگی انجام شده با پلیس راه فیروزکوه مدتی جاده اصلی مسدود خواهد شد تا آهوها بتواند عرض جاده را طی کنند.

………….تصویر تهیه شده از دو آهو در نزدیکی شهر فیروزکوه و در حاشیه جاده اصلی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲
به گزارش پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، روزگاری نه چندان دور عرصه های طبیعی و دشت های شهرستان فیروزکوه از زیستگاه های اصلی آهو در کشور به شمار رفته و تعداد زیادی آهو در فصل سرما به عرصه های بیابانی در استان سمنان مهاجرت نموده و همزمان با آغاز فصل گرما مجددا به فیروزکوه بازمی گشتند.
احداث و تعریض جاده ها در مسیر مهاجرت آهوان بین دو استان تهران و سمنان و ایجاد گاردریل های مرتفع در میانه و حاشیه این جاده ها توسط وزارت راه، ارتباط زیستگاه ها و مسیرهای مهاجرت آهوان را قطع نمود بطوریکه به نظر میرسید که آهوان این منطقه در مسیر مهاجرت و عبور از جاده ها در برخورد با خودروها تلف شده و یا به دلیل عدم امکان مهاجرت، از سمنان به فیروزکوه بازنگشته اند.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ محیط بانان فیروزکوه در مناطق آزاد این شهرستان موفق به مشاهه و تصویربرداری از یک گله ۶ عددی آهو در زمین پوشیده از برف شدند.

………….تصویر تهیه شده از دو آهو در نزدیکی شهر فیروزکوه و در حاشیه جاده اصلی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲
در سال ۱۳۹۱ نیز مجددا دسته کوچکی آهو توسط محیط بانان فیروزکوه مشاهده شد اما پس از سال ۱۳۹۱ هیچ گزارش مستندی از مشاهده آهو در عرصه های طبیعی فیروزکوه وجود نداشت و محیط بانان با وجود حضور دائم در مناطق هرگز موفق به مشاهده آهو نشدند.
پس از سال ۱۳۹۱ به دنبال دو سال عدم مشاهده آهو، به نظر می رسید که نسل آهو در فیروزکوه بطور کامل ازبین رفته است اما محیط بانان مستقر در سرمحیط بانی انزها روز دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۱۹ موفق به مشاهده و تصویربرداری از یک آهوی تنها در منطقه شکارممنوع کاوده شدند.
با علم به زندگی گروهی و گله ای در آهوها، مشاهده یک آهوی تنها نیز امید چندانی را برای احیا نسل این گونه ارزشمند در این شهرستان زنده نمی کرد و گمان می رفت این تک آهو از آخرین بازمانده های جمعیت پویای آهو در فیروزکوه باشد.

………تصویر تهیه شده از یک دسته شش عددی آهو در مناطق آزاد شهرستان فیروزکوه در بهمن ماه ۱۳۹۰
حال با توجه به مشاهده یک دسته هفت عددی و دو آهوی دیگر در حاشیه جاده همچنان امید برای احیا نسل آهو در فیروزکوه وجود داشته و به نظر می رسد جمعیت بسیار کوچکی از آهوان (حدود ۱۰ راس) بصورت دائم در فیروزکوه باقیمانده و و بدون مهاجرت به زندگی خود ادامه می دهند.
بنابراین هم اکنون جمعیت آهو در استان تهران به ۳ جمعیت بسیار شکننده در منطقه حفاظت شده کویر (حدود ۱۵ عدد)، مناطق شکار ممنوع و آزاد شهرستان فیروزکوه (حدود ۱۰ عدد) و پارک ملی سرخه حصار (حدود یکصد عدد) محدود می شود.
منبع خبر : پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: