تاپ ناپ: در 20 سال گذشته عکاس Peter Thorpe با عکاسی از حیوان خانگی خود پروژه ای بسیار زیبا و جالب را خلق کرده است. او به جای استفاده از فتوشاپ ، برای سگ خود لباس ساخته و او را در صحنه هایی از قبل طراحی شده گذاشته و از او عکاسی کرده است.منبع : برترینها