برترین ها: یک هنرمند خلاق ژاپنی با منجمد کردن گل های زیبا در ظرف بزرگی، از آنها عکاسی کرده است. نتیجه آن نیز، تابلوهای بسیار زیبایی شده که همانند تابلوهای نقاشی آبرنگ هستند.

این هنرمند، «کنجی شیباتا» نام دارد و پروژه هنری خود را «محبوس در اثیری» نام نهاده است. در این پروژه، می توان تفاوت گل هایی که در یخ قرار دارند و آنهایی که بیرون از یخ مانده اند و در حال آب گرفتن و پلاسیده شدن هستند را به خوبی لمس کرد. یخ موجب می شود تا گل ها زیبایی و طراوت خود را حفظ کنند.

برخی از کارهای این هنرمند را در ادامه مشاهده کنید.

منبع : برترینها