برترین ها: این مرد ریشو که در عکس می‌بینید بزرگ‌ترین قلب دنیا را دارد. چرا؟ تصور کنید در زمستان سرد و منجمد، برای نجات یک اردک کوچک، یخ را شکسته و در دریاچه رفته و اردک را نجات داده است. خدایی چه کسی این کار را انجام می دهد؟

این مرد ریش قرمز که «لارس» نام دارد، اهل نروژ است. او پس از اینکه می بیند یک اردک در زیر یخ های دریاچه ای گرفتار شده است، یک لحظه هم تعلل نمی کند و با وجود سرمای هوا، لباس هایش را می کند، یخ دریاچه را می شکند و داخل دریاچه می رود و اردک را نجات می دهد.

پس از این ماجرا، مرم «لارس» را «پادشاه اردک ها» صدا می کنند، که واقعا برازنده او هم هست.منبع : برترینها