خبرگزاری مهر: هر سال در فاصله ماه های اکتبر تا مارس، در آسمان انگلیس و اسکاتلند می توان به وفور مناظری اینچنینی از کوچ دسته جمعی سارها را مشاهده


منبع : برترینها