خبرگزاری مهر: کودکان5ساله اندونزیایی براساس رسمی دیرینه مجبورند خطر نقص عضو و مرگ را به جان بخرند تا در مسابقات اسب دوانی شرکت کنند. مقامات و والدین این اقدام را یک سنت مهم می دانند و حاضر به تعطیل کردن آن نیستند.


منبع : برترینها